SSNPM

Duchovné cvičenia v Sviatouspenskej Univskej lávre

 

V dňoch od 4.7 do 11.7 sa konali duchovné cvičenia v Sviatouspenskej Univskej lávre u otcov Studitov na Ukrajine, ktorých sa zúčastnilo 6 sestier služobníc a 1 sestra redemptoristka z Lomnice. Exercitátorom bol o.Pantelejmon Peter Gerbery, ktorý sa počas 6 dní snažil priblížiť sestrám „Reč na vrchu – Blahoslavenstvá. Počas tohto požehnaného času mohli sestry v tichu a osobnej modlitbe či liturgickej modlitbe cirkevného pravidla zatiahnuť na hlbinu a prehĺbiť tak svoj vzťah s Bohom. Po skončení duchovných cvičení sa s otcom Makarijom, predstaveným kláštora a bratom Jeremijášom vydali do neďalekého mestečka Ternopoľ, ktorého krásu mohli obdivovať. Zároveň navštívili vladyku Teodora Martynjuka pomocného Ternopoľsko-zborovského biskupa, ktorého sestry mali možnosť spoznať kým bol ešte ihumenom Sviatouspenskej Univskej lávry.