SSNPM

Duchovné cvičenia v Dolnom Smokovci

 

V čase od 13. – 19. 2. 2016 sa konali duchovné cvičenia v Charitnom dome v Dolnom Smokovci. Exercitátorom bol o. M. Zamkovský CSsR. Témou duchovných cvičení bol: Rok milosrdenstva. Tento čas modlitieb a úvah bol pre sestry obohatením a načerpaním nových síl. Milosrdenstvo nie je len vlastnosť nášho Boha, Boh sám je MILOSRDENSTVO.