SSNPM

Duchovná obnova študentov GJZ v Humennom

V dňoch o 2. – 3. 11. 2015 sa 90 študentov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho zúčastnili v Juskovej Voli duchovnej obnovy pod vedením o. V. Kindju. Hudobnou animátorkou bola sr. Antónia. Osobné svedectvo svojho života prišiel povedať P. Lipták a spolu s evanjelizačnou skupinou Maják slúžili modlitbou chvály a príhovoru. Bol to čas osobného prijatia Ježiša, večer uzdravovania a plný Božej moci. Bohu vďaka za tento požehnaný čas.