SSNPM

Duchovná obnova pre ženy

V sobotu 3.6. 2023 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka konala duchovná obnova pre ženy, manželky a matky. Zúčastnilo sa 14 žien, niektoré aj s rodinami z rôznych farností. Duchovným slovom ich sprevádzala s. Hieronyma SNPM a modlitbu viedol o. Marčák s manželkou. Bol to pre nás všetkých požehnaný čas.