SSNPM

Duchovná obnova pre dievčatá

Duchovná obnova – „Boží zámer s človekom.“ Nad touto témou sa zamýšľali dievčatá a sestry na duchovnej obnove v Starej Ľubovni, ktorá sa konala 23.11. – 25.11.2018. Dievčatá tak mali účasť nielen na prednáškach, ktoré dávala sestra Hieronyma a sestra Ester, ale aj na spoločnom živote, na modlitbách a spoločnom stole spolu so sestrami z rôznych komunít. Bol to požehnaný čas poznávania, stíšenia, modlitby pre všetkých. Bohu vďaka.