SSNPM

Duchovná obnova Lectio Divina v Krynici – Zdrój

Dňa 16. – 18. augusta sa sr. Jozefka H. Maníková a sr. Simeona M. Ferková zúčastnili duchovnej obnovy Lectia Divina v Krynici – Zdrój. Téma bola Uczennica i oblubienica“ Marią Magdaleną
Túto duchovnú obnovu viedol Krzysztof Wons SDS. Viera sa rodí z lásky a vedie k počúvaniu. Tak aj ticho je potrebné pre načúvanie Božieho hlasu v nás.