SSNPM

Dotknuté milosrdenstvom

Dňa 1. augusta 2016 popoludní sa skupina mladých pútnikov pod vedením otcov redemptoristov a sestier služobníc, vrátila späť z Krakova na Slovensko. Čas strávený na Svetových dňoch mládeže bol pre nich skutočne požehnaným časom, časom milostí. Mali možnosť čerpať živú vodu, ktorú Kristus rozdával v hojnosti cez sviatosti i svoje slovo. Nechať sa dotknúť a preniknúť jeho milosrdenstvom. Posilniť sa v živej viere cez spoločnú modlitbu miliónov mladých so Svätým Otcom Františkom,  nočnú adoráciu na Campuse Misericordiae i obnovu krstných sľubov. A takto naplnené radosťou, pokojom, posilnené vo viere a dotknuté milosrdenstvom môžu sa snažiť napĺňať odkaz Svätého Otca Františka: „Sme tu, Pane! Pošli nás deliť sa s tvojou milosrdnou láskou.“ /sr. Romana/