SSNPM

Deti spolu so seniormi netrpezlivo očakávali príchod sv. Mikuláša

Kŕdeľ detí a seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove spoločne očakávali príchod sv. Mikuláša, ktorý naozaj prišiel v sprievode spievajúcich anjelov-pomocníkov. Za zvuku hudby a piesne sme vzácnych hostí spoločne privítali a užívali si rodinnú atmosféru spoločného stretnutia. Sv. Mikuláš sa zaujímal, čo dobré deti počas uplynulého roku urobili a ako pomáhali rodičom či starým rodičom. Naši seniori mali zas veľkú radosť z prítomnosti deťúreniec, z prenesených básničiek, pesničiek-ukazovačiek a z radosti, ktorá bola všade okolo nás. Vyvrcholením stretnutia bolo samozrejme rozdávanie darčekov, a tie sa ušli naozaj každému. Veríme, že o rok sa takto zas stretneme…