SSNPM

Deň počatého dieťaťa

26. marca 2018 sme si s deťmi v CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne pripomenuli Deň počatého dieťaťa a spolu sme ďakovali Bohu a svojim rodičom za najkrajší a najhodnotnejší dar – život. „ĎAKUJEM, ŽE SOM“

Text/foto: sr. Benjamína Ondovčákova SNPM