SSNPM

Deň otca Jeremiáša Lomnického v komunitách sestier služobníc NPM po celom svete

Zrnko o. Jeremiáša: „Je potrebné sa prispôsobiť charakteru osôb, s ktorými sa budete stretávať: byť veselou s veselými, smutnou so smutnými, všetkým pre všetkých, aby sme získali každého.“Významnou udalosťou posledných dní našej Kongregácie bolo ukončenie eparchiálneho procesu blahorečenia Božieho služobníka o. Jeremiáša Ivana Lomnického OSBN v ivano-frankivskej eparchii na Ukrajine. V týchto týždňoch sa završujú prípravy na postúpenie tohto procesu do Ríma. Sestry služobnice na celom svete oboznamujú ľudí s osobnosťou o. Jeremiáša a s jeho nadčasovým posolstvom pre dnešok. Tohoročný 8. február – deň spomienky na narodenie o. Jeremiáša sa stal pre sestry služobnice NPM výnimočný. Stal sa dňom spoločenstva, ktorý bol špeciálne venovaný spoznávaniu jeho duchovného odkazu pre dnešok. Po všetkých komunitách sme si rôznymi spôsobmi pripomínali duchovný odkaz o. Jeremiáša a večer o 19,00 hod európskeho času nás generálna predstavená Sofia Lebedovič z Ríma a sestry z Ľvova pozvali k tejto téme na online konferenciu.