SSNPM

Ďakovná púť do Ľutiny

Dňa 6.9.2018 sa uskutočnila spoločná ďakovná púť seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a členov o.z. Láskavé ruky. Táto duchovná púť začala v záhrade Presvätej Bohorodičky. Modlitbou sv. ruženca všetci zúčastnení vyprosovali požehnanie pre svoje rodiny a ďakovali za prijaté dobrodenia. Po modlitbe bol čas na prehliadku celého areálu a súkromnú modlitbu, nasledovalo malé občerstvenie. Vyvrcholením púte bola modlitba mariánskeho akatistu v bazilike minor, ktorú viedol o. Vasil Kindja. Po modlitbe povzbudil pútnikov, aby kráčali dôvere k Presvätej Bohorodičke, lebo tá sprostredkuje Božie milosrdenstvo chorým, trpiacim, slabým, jednoducho všetkým. Text/foto: sr. Simeona Ferková