SSNPM

Celoslovenská konferencia Pastorácie povolaní

V dňoch 27. – 30. apríla 2016 v Modre Harmónii prebiehala, ktorá sa konala z iniciatívy Subkomisie pre pastoráciu povolaní pri KBS, ktorej členmi sú Sr. Zuzana Šimková ŠSND, Sr. Celina Pčolinská CSSsS, P. Tomáš Kňaze OFMCap a predsedá jej žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Na konferencii sa zúčastnilo 65 účastníkov z radov kňazov, zasvätených mužov a žien. Spoločne sa zamýšľali nad témou Ochrana detí a mladistvých pred zneužívaním.

Prednášky viedol renomovaný odborník na túto problematiku, člen Centra komisie na ochranu mladistvých zriadeného pápežom Františkom, prorektor pápežskej Gregorovej univerzity a predseda Inštitútu psychológie v Ríme, profesor Hans Zollner SJ. Konferencia poskytla priestor aj na rozmer kánonického práva vo vzťahu k zneužívaniu maloletých, ktorý predniesol ICLic. Andrej Kačmar. Z pohľadu civilného práva ponúkol pohľad na prob lematiku ochrany mladistvých v kontexte Slovenskej republiky JUDr. Martin Dilong, JUDr. Marica Pirošíková priblížila hľadisko judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a docentka ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. sa sústredila na nedostatky v oblasti ochrany obetí sexuálneho zneužívania v aplikačnej praxi na Slovensku. Fórum na riešenie problémov prinieslo mimoriadne živú diskusiu a poskytlo veľa inšpiratívnych podnetov na prevenciu a ďalšie odborné vzdelávanie v tejto oblasti. /zdroj: pastorácia povolaní/