SSNPM

Celoslovenská formačno-pracovná konferencia

 

V dňoch od 27.4 do 30.4.2017 sa v priestoroch Rehoľno – formačného centra pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi konala Celoslovenská formačno-pracovná konferencia, ktorú organizoval Celoslovenský tím pre pastoráciu povolaní. Na Konferencii sa stretlo spolu niekoľko desiatok zasvätených osôb a kňazov, usilujúcich sa o pastoráciu povolaní, tých ktorí pracujú vo formácii v kňazských seminárov, pastorácii mládeže a sprevádzaní povolaní.
Na stretnutí sa vystriedalo viacero hostí. PaedDr. Pavol Danko nám predstavil duchovnú prípravu na národne stretnutie mládeže v Prešove P18, ktoré bude prebiehať na budúci rok v prepojení na SDM v 2019 v Paname. Páter Ján Kušnír SVD sa s nami podelil o svoje skúsenosti a zážitky z Medzinárodného kongresu o pastorácii povolaní 2016 v Ríme, ktoré malo 3 hlavné body „vyjsť, hľadieť, povolať“. Rozhovor ako nástroj rastu sprevadzajúceho a sprevádzaného nám vysvetlila sr. Marta Andraščíkova SSS. Súčasťou konferencie bolo aj predstavenie jednotlivých diecéznych týmov pastorácie povolaní, kde sa všetci mohli osobnejšie spoznať, vzájomne sa povzbudiť a obohatiť o osobné skúsenosti jednotlivých členov týmov v tejto oblasti. Z našej kongregácie sa konferencie zúčastnili sr. Jozefka H. Maníková a sr. Ester A. Mikitová.