SSNPM

Byť blízko Teba

29. 4. 2017 sa mládež zo zboru sv. Terezky Ježiškovej zúčastnili duchovnej obnovy v Litmanovej, ktorú organizovala sr. Simeona s o. Marošom. Témou tohto výletu bolo BYŤ BLÍZKO TEBA. Hneď po príchode do Litmanovej sa na hore Zvir zúčastnili spoločnej sv. liturgie, po ktorej mali čas modlitbu a možnosť duchovného rozhovoru s našimi zasvätenými. Samozrejme nemohol chýbať ani obed a návšteva Ľubovnianskeho hradu.