SSNPM

85. výročie príchodu prvých sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensko

V nedeľu 8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky, slávil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti 85. výročia príchodu prvých sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensko. Pri tejto liturgickej slávnosti si sestry zároveň obnovili svoje rehoľné sľuby.


Vladyka v homílii povedal, že Mária je vzorom pravého Kristovho učeníka a že podobne ako ona aj každý z nás je povolaný počúvať Božie slovo a rozjímať o ňom vo svojom srdci. Počúvanie a zachovávanie Božieho slova spôsobuje, že sa stávame najbližšou Ježišovou rodinou, jeho matkou a jeho bratmi. „Ak chceme poznať správnu cestu do večnosti, bez Božieho slova sa nezaobídeme. Je to svetlo pre náš život.“ Sestrám služobniciam povedal, že Panna Mária je obzvlášť ich vzorom. „Dnešná obnova večných sľubov nám pripomína, aby sme boli pravou Ježišovou rodinou. Ctihodné sestry služobnice, vy ste na Slovensku 85 rokov. Myslím, že sa snažíte meditovať, rozjímať nad Božím slovom, že sa chcete podobať Matke Božej. Inšpirujte sa ešte viac Božím slovom. Ste predurčené svojím povolaním nasledovať Pána podobaním sa Matke Božej. Teším sa vášmu zasväteniu. Prajem vám, aby ste boli dvojníčkami Panny Márie.“
Obnova večných sľubov mala svoje miesto pred svätým prijímaním. Na konci slávnosti sa otcovi arcibiskupovi a metropolitovi poďakovala provinciálna predstavená sr. Petra Sičáková SNPM. 
Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie pozval z Ukrajiny do Prešovskej eparchie blahoslavený prešovský biskup Pavel Peter Gojdič OSBM. 14. septembra 1928 prišli prvé štyri sestry, ktoré spočiatku pracovali v kňazskom seminári, v biskupskej rezidencii a učili náboženstvo. Od roku 1934 spravovali eparchiálny sirotinec, kde bol umiestnený aj noviciát a kláštor sestier. V roku 1947 vznikla na Slovensku Provincia Svätého Ducha tejto rehoľnej kongregácie. Počas komunistickej totality nemohli oficiálne pôsobiť a boli vyvezené najskôr do sústreďovacích kláštorov na západnom Slovensku a potom do českého pohraničia, do Kolešovíc. V súčasnosti ich je v Provincii Svätého Ducha na Slovensku 61 a pôsobia v gréckokatolíckych farnostiach v Prešove, Košiciach, Michalovciach, Humennom, Ľutine, Starej Ľubovni a Poprade.