SSNPM

73. výročie likvidácie gr. kat. cirkvi v Československu

V nedeľu 30. 4. 2023 v Katedrálnom chráme Narodenia Presv. Bohorodičky v Košiciach slávil o. arcibiskup C. Vasiľ slávnostnú sv. liturgiu pri príležitosti 73. výročia likvidácie gr. kat. cirkvi v Československu a zároveň 55 rokov od jej obnovenia. Po liturgii nasledovala pietna spomienka na verných kňazov  pri pamätnej tabuli na Dominikánskom námestí, pri ktorej si príbuzní tychto kňazov prevzali pamätné listy in memoriam, ktoré pripravila Košická eparchia v spolupráci so Spolkom sv. Cyrila a Metoda a Konferenciou politických väzňov. Sestra Cyrila prevzala ocenenie za svojich starých otcov o. Pavla Kompera st. a o. Štefana Molčányiho. Vďaka za vernosť nielen našich kňazov, ale i sestier a veriacich!
foto: Jozef Kmec