SSNPM

Modlitba zasvätených

23.10.2015  v Gréckokatolíckom farskom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom sa konala spoločná adorácia zástupcov reholí pôsobiacich v Humennom. V krátkosti bola predstavená charizma jednotlivých reholí a tiež bolo vydané osobné svedectvo jednotlivých rehoľníkov svojej cesty k Bohu a k zasvätenému životu. Bol to čas vzájomného sa zdieľania a modlitby.