SSNPM

4. Metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva do Krakova-Lagiewnik

V sobotu 25.05.2013 sa konala 4. Metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva  do Krakova-Lagiewnik. O 9.00 hod. bolo otvorenie duchovného programu, Svätý ruženec, ktorí viedli naši bohoslovci z prešovského seminára, o 10.30 hod. archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 4. Metropolitnej púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v hojnej účasti našich kňazov, po sv. liturgii bola prestávka na obed a po ňom nasledoval moleben k svätému Cyrilovi a Metodovi, krátka prednáška o Božom milosrdenstve. O 15.00 sme sa pomodlili korunku Božieho milosrdenstva. Na záver odznel krátky príhovor kardinála Stanislawa Dziwisza, ktorý sa prihovoril pútnikom zo Slovenska a  poďakovanie o.arcibiskupa Babjaka. Tejto púte sa zúčastnili aj desať našich sestier Služobníc NPM z Prešova, Humenného, Ľutiny a  Michaloviec (sr. Emília, sr. Faustína, sr. Romana, sr. Monika, sr. Natanaela, sr. Natália, sr. Simeona, sr. Jozefka, sr. Petronela a sr. Marianna)