SSNPM

„Východniari si žijú ako jedna rodina“

  

„Na východe si žijeme ako jedna rodina“       LÁSKAVÉ RUKY, o. z.              

Pod spoločným patronátom Karpatskej nadácie, LEAR CORPORATION Seating Slovakia, s. r. o., a občianskeho združenia LÁSKAVÉ RUKY v rámci projektu „Východniari si žijú ako jedna rodina“ sa 12. 6. 2018 uskutočnila VI. Kozmo-Damián olympiáda a zároveň Deň otvorených dverí.

Na športovom zápolení v areáli zariadenia Domu sv. Kozmu a Damiána v senior parku (Prešov, Rumanova 6) sa stretlo 105 športovcov všetkých vekových kategórií. Najmladší športovec Marek mal jeden rok a najstaršia športovkyňa pani Anna 93 rokov. Na športovisko nastúpili deti z Materskej školy (ďalej MŠ) na Sládkovičovej ulici č. 3, stredoškoláci zo Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého, vysokoškoláci z Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove, príbuzní seniorov, dobrovoľníci i návštevníci Dňa otvorených dverí. Niektorých možno od účasti odradili mračná sťahujúce sa nad Prešovom, ale tí, ktorí mali odvahu a prišli, neľutovali. Dážď športovcov trochu postrašil, ale nakoniec sa ukázal nádherný slnečný deň.

Olympijský oheň slávnostne zapálili reprezentanti seniorov, dobrovoľníci firmy LEAR CORPORATION a občianskeho združenia LÁSKAVÉ RUKY. Prítomným spoločne zaželali, aby tento deň bol nielen plný zapálených športových výkonov, ale aby aj ich srdcia horeli radosťou zo vzájomnej tímovej spolupráce. Hneď na začiatku podujatia nás čakalo milé prekvapenie, keď zástupca Karpatskej nadácie odovzdal seniorom vzácny dar – tri špeciálne mobilné polohovacie kreslá, ktoré majú slúžiť na aktiváciu a zároveň relax seniorov so špeciálnymi potrebami. Tento dar všetkých prítomných veľmi potešil, lebo otvoril nové možnosti trávenia voľného času i oddychu seniorov v interiéri i exteriéri zariadenia spolu s rodinou a dobrovoľníkmi. Svojou účasťou nás prišla povzbudiť aj primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová spolu s vedúcou odboru sociálnych služieb MsÚ a ďalšími zástupcami mesta Prešov. Ich prítomnosť viedla športovcov k ešte horlivejším športovým výkonom a zároveň mali možnosť spoločne si zasúťažiť.

Hneď prvá športová disciplína, pri ktorej sme na 60 m2 vytvorili „východoslovenské more“, preverila medzigeneračnú spoluprácu. Do jej realizácie sa zapojili všetci prítomní, držiac vo vzduchu obrovskú fóliu, pričom ich úlohou bolo spoločnými silami zvládať vetrom rozbúrené more a súčasne zabrániť, aby sa ryby (v podobe balónov a lôpt) nedostali na breh. Kriku a smiechu nebolo konca. Deti z MŠ túto aktivitu spestrili podlezením pod more a vyhadzovaním delfínov do vzduchu.

Ďalšou disciplínou bol štafetový beh. Spolu súťažili vždy dve družstvá. Športovci si tu preverili svoju pohotovosť, šikovnosť, schopnosť navzájom si pomáhať a brať ohľad na druhých, a to všetko v behu. Najmladší športovci si niesli tácky s pohárom naplneným vodou a plávajúcou loptičkou. Pomáhali im študenti aj dobrovoľníci. Športovci na vozíčkoch držali loptu. Ich úlohou bolo spoločne obehnúť bežeckú trať a pritom nespadnúť, nerozliať vodu a čo najrýchlejšie sa ako družstvo  dostať do cieľa. Pri vzájomnej tímovej spolupráci a pomoci ešte viac rezonovalo heslo dňa: Na východe si žijeme ako jedna rodina. Táto nevšedná disciplína sa stala veľmi populárnou, o čom svedčil aj veľký potlesk zo strany divákov.

Potom nasledovalo ďalších 9 športových disciplín, pri ktorých spoločne súťažilo päť družstiev pod dohľadom prísnych športových rozhodcov, ktorí zapisovali body a hodnotili jednotlivé výkony. Futbal, basketbal, hod do terča, hod pieskovým vreckom do diaľky, chytanie rybičiek z bazéna, cvičenie na exteriérovom mobiliári, stavanie pyramíd z plastových kruhov v rozlíšení podľa veľkostí a farieb, hod loptičkou do pyramídy plechoviek – to boli disciplíny, ktoré nenechali chladným ani jedného športovca.

Na záver bolo vyhodnotenie tých najlepších. Za skvelé výkony zástupcovia Karpatskej nadácie a Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o., odovzdali všetkým víťazom cenné medaily a diplomy.

Predškoláci milo prekvapili seniorov kultúrnym programom. Športový deň a Deň otvorených dverí spestrili spevom niekoľkých piesní v rusínskom aj slovenskom jazyku. Nakoniec táto spevavá nálada vyvrcholila spoločným spevom piesní, ktoré poznali viacerí zúčastnení. Týmto bodom programu za veľkého aplauzu sa ukončil oficiálny program a stretnutie v senior parku pokračovalo sľúbeným občerstvením a posilnením na cestu domov.

Deň sa schyľoval ku koncu a účastníci akcie sa chystali späť domov. So sebou si odnášali dobrý pocit i radosť z celého dňa. Dobrovoľníci aj študenti si dohovárali ďalšie možnosti stretnutí so seniormi z Domu sv. Kozmu a Damiána i spôsobov pomoci pre nich. Náplňou ich ďalšieho stretnutia tak pravdepodobne bude prezeranie fotografií zo spoločných aktivít pri pikniku alebo grilovačke, ako to v dobrej východniarskej rodine býva zvykom.

A na záver nesmieme zabudnúť dodať, že táto aktivita sa uskutočnila vďaka programu „Tu žijeme a pomáhame“ realizovanému Karpatskou nadáciou a vďaka podpore Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.

 

 realizačný olympijský tím