SSNPM

Sviatok blaženej Jozafaty v Humennom

Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie v Humennom ​20. novembra ​znova oslávili sviatok svojej Matky Jozafaty vo farskom spoločenstve v modlitbe.
Po slávnostnej sv. liturgii, v ktorej sa veriacim prihovoril o. dekan Miroslav Iľko, nasledoval moleben k blahoslavenej Matke Jozafate
s prosbami o príhovor od veriacich farnosti.​ ​Na záver si mohli uctiť aj ostatky blahoslavenej uložené v ikone.

Autor textu a fotografii: sr. S. Ondovčáková