SSNPM

Ikona Blahoslavenej Jozafaty v Starej Ľubovni

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej panny Márie, východného obradu sa pripravuje na 125. výročie založenia Kongregácie. Ikona s relikviami spoluzakladateľky rehole, blahoslavenej sestry Jozafáty Michaely Hordaševskej, ktorú vyhlásil pápež Ján Pavol II za blahoslavenú v júni 2001 na Ukrajine, putuje po svete – po provinciách, kde rehoľné sestry pôsobia. Dňa 10. 4. 2016 Chráme Matky Ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni.